یلدای بهشتی

یلدای بهشتی

«یلدای گرمی برای هموطن خود بسازیم»

اهدای ارزاق و لباس گرم به خانواده‌های بی‌بضاعت در منطقه خاک سفید تهران

لبخندهای یلدایی بر لبان هم نوعان خود بنشانیم

جهت پرداخت کلیک کنید

مطالب مرتبط