اردوی تفریحی دماوند ویژه دانشجویان نوورودی دندانپزشکی 1402

اردوی تفریحی دماوند ویژه دانشجویان نوورودی دندانپزشکی 1402

اردوی تفریحی دماوند
ویژه دانشجویان پسر جدیدالورود ۱۴۰۲  

همراه با برنامه‌های متنوع تفریحی

‼️ظرفیت محدود‼️
مهلت ثبت‌نام:
هزینه اردو: ۸۰ هزار تومان
درصورت بروز مشکل در ‌هنگام ثبت‌نام، به شناسه‌ی زیر مراجعه فرمایید: @Ghamet_nabashe_Ad
❗️ثبت‌نام در سایت به منزله‌ی ثبت‌نام اولیه می‌باشد. پس از ثبت‌نام، جهت پرداخت هزینه‌ی اردو به شناسه‌ی فوق مراجعه کنید.

‌جهت ‌ثبت‌نام کلیک کنید

مطالب مرتبط