ثبت نام نهایی اردو راهیان نور 1401

ثبت نام نهایی اردو راهیان نور 1401

ثبت‌نام نهایی و پرداخت هزینه اردو راهیان نور:

قابل توجه ثبت‌نام کنندگانی که دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نمی‌باشند:

با توجه به مذاکرات صورت گرفته با دانشگاه این دسته از افراد می‌توانند با پرداخت ۴۰ درصد هزینه اردو، در این برنامه شرکت نمایند.

لازم به ذکر است مبلغ قابل پرداخت تاکنون معادل هشت میلیون ریال می‌باشد.

ثبت‌نام نهایی

مطالب مرتبط