پرداخت هزینه اردو مشهد دختران۱۴۰۱

پرداخت هزینه اردو مشهد دختران۱۴۰۱

قوانین شرکت در اردو:

۱.در حین اردو، امکان جدا شدن یا پیوستن به گروه وجود ندارد. ( در نظر گرفته می شود که زمان هایی طبق برنامه اردو به برنامه شخصی دانشجویان اختصاص یابد)

۲. شرکت در برنامه ها به صورت دسته جمعی امکان‌ پذیر بوده و امکان حرم رفتن یا مواردی مانند این به صورت فردی وجود ندارد.

۳. دانشجویان باید سر ساعت مقرر در قرار‌های دسته‌جمعی حضور داشته باشند.

۴.رعایت قوانین و شئونات اسلامی الزامی است.

پرداخت هزینه اردو و نهایی کردن ثبت‌نام به منزله پذیرش قوانین می‌باشد.

جهت پرداخت از اینجا اقدام کنید.

مطالب مرتبط