نشریه تخصصی مرکز مطالعات سیاست گذاری نظام سلامت(شماره اول)

نشریه تخصصی مرکز مطالعات سیاست گذاری نظام سلامت(شماره اول)

vije-1

موضوع این شماره:دریافت های غیر قانونی

تعریف،شیوه های دریافت،علت و راهکار های مبارزه با این معضل نظام سلامت را در این شماره بخوانید.

برای دریافت نشریه اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط