• تلگرام
  • اینستاگرام
  • بله
فراخوان همکاری و مشارکت در واکسیناسیون عمومی ویژه‌ی دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی