آخرین اخبار
ثبت نام تئاتر

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند:

شرایط و توضیحات رزرو بلیت:
? رزرو بلیت کاملا رایگان میباشد.
? زمان و مکان برگزاری: چهارشنبه 3 آبان ماه – ساعت 19:30 – تالار اندیشه حوزه هنری – خیابان سمیه
?نام نویسی هر یک از دانشجویان عزیز به منزله حضور قطعی آنها در تئاتر می باشد.
لذا از کلیه دانشجویان تقاضا میشود در موعد مقرر در تالار اندیشه حوزه هنری حضور داشته باشند.
?به منظور سهولت در رفت و آمد دانشجویان سرویس از خوابگاه ها فراهم خواهد بود.
?مسیر سرویس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

? مهلت رزرو بلیط تا دوشنبه 12 ظهر
? با توجه به قوانین اجرای تئاتر از آوردن هرگونه خوراکی به سالن محل اجرا خود داری کنید.?