شهدای دانشجو
  • همسنگر علم

    نخستین یادواره شهدای دانشجو با عنوان همسنگر علم برگزار می شود؛ 31 فروردین ماه، پردیس نیایش دانشگاه علوم پ ...

    نخستین یادواره شهدای دانشجو با عنوان همسنگر علم برگزار می شود؛ 31 فروردین ماه، پردیس نیایش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نخستین یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با عنوان همسنگر علم سه ...

    بیشتر بخوانید