ابناءالزهراء
  • بزرگداشت شهید شیخ نمر

    بسم الله. مراسم هفتگی هیأت ابناءالزهرا و بزرگداشت شهید آیت الله نمر باقر النمر، چهارشنبه 16 دی ماه در جوا ...

    بسم الله. مراسم هفتگی هیأت ابناءالزهرا و بزرگداشت شهید آیت الله نمر باقر النمر، چهارشنبه 16 دی ماه در جوار شهدای گمنام دانشگاه در محل پردیس دانشکده های داروسازی و پرستاری به همراه سخنان خطیب ارجمند حج ...