آخرین خبرها

سوره نور

سوره مبارکه نور

نیمه دوم تیر ماه ۱۳۹۳ اولین جلسه از دوره دوم کلاس های سیر مطالعاتی تدبر در قرآن کریم با محوریت تفسیر المیزان با حضور ۱۹۳ نفر از دانشجویان توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید. در این دوره که به مدت ۱۴ هفته چهارشنبه ها از ساعت ... ادامه مطلب »