آخرین خبرها

مقرری

مقرری کلاس تدبر در قرآن

قابل توجه شرکت کنندگان در کلاس تدبر در قرآن مقرری این هفته (۲۵ آذر ماه) از ابتدای آیه ۱۱۳ تا انتهای آیه ۱۱۵ سوره هود می باشد. گروه آموزشی – فرهنگی قاصدک   قابل توجه شرکت کنندگان در کلاس تدبر در قرآن مقرری این هفته (۱۸ آذر ماه) از ابتدای آیه ۱۰۹ تا ... ادامه مطلب »