آوریل, 2021
  • مسیر بهشتی

    گاهی خدا می خواهد ، با دست تو دست دیگر بنده اش را بگیرد. در این ماه با کمک به تهیه ارزاق برای نیازمن ...

  • دوره رسانه ای رَسا

    رَسا دوره ای با طعم رسانه و از جنس دانشجو   دوره رسانه ای رَسا شامل 10 جلسه با سرفصل های قدرت و ...

مارس, 2021فوریه, 2021 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده